Nyttige snarvegar: Klassereglar - Styret - Rankingpokalar - Terminliste - Falne Seileres Pokal - NM Oselvar - Norgesmestere i Oselvar siden 1978 - Informasjon om boka Oselvaren – den levande båten

Vil du kjøpa boka?

For å finansiera trykkjekostnader er Oselvarklubben avhengig av at du vil tinga boka på førehand. I handelen vil boka kosta kr. 490. Alle som tingar boka før 31. august 2007, får boka til kr. 390,- pr. bok. Dei får óg namnet på Tabula Gratulatoria. Alt ein treng å gjera er å setja inn kr. 390 pr. bok på kontonr. 3624.67.30983 og ta vare på kvitteringa. Ynskjer du å støtta med kr 600,- eller meir, får du namnet ditt prenta sammen med sponsorane som verkeleggjorde boka. Oselvarklubben sender ut brev med kvar du kan henta boka. Bur du utanfor Hordaland, får du boka tilsendt i posten utan omkostningar.